Deze 5 onderwijsontwikkelingen moet je zeker in de gaten houden! (Primair Onderwijs)


1. Ben je Geflipt?

Marijke Boudewijns en Christiaan van den Akker grijpen hun kans om de lessen voor groep 8 aantrekkelijker te maken met behulp van video. Zelf omschrijving zij hun project zo:

In de veranderlijke samenleving spelen technologische ontwikkelingen en media een steeds grotere rol. Met ons initiatief willen wij d.m.v. video’s, de media een plaats geven in ons onderwijs. Een mix tussen ‘Vloggen’ en ‘Flipping the classroom’ voor leerlingen in groep 8 met als doel verbondenheid, betrokkenheid, plezier, educatie en toekomstgericht.

Bekijk hier het YouTube Kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCbuFO4_wsiLRN7rbs5G4TAQ

 

2. Lerendoenmaken.nl

Antoon van Geffen is met behulp van zijn aanvraag bij het LerarenOntwikkelfonds bezig om Lerendoenmaken.nl verder uit te werken.

Bij Leren Doen Maken draait alles om maken. Je maakt producten met behulp van ICT: een animatie, een tijdschrift of een computerprogramma. Het kan van alles zijn. En dat is niet alleen heel erg leuk, maar door het maken van deze producten werk je aan vaardigheden die belangrijk zijn voor de toekomst. Jouw toekomst!

Leren doen maken is geschikt voor groep 6,7 en 8 en te bekijken op: www.lerendoenmaken.nl

 

3. Ondernemend, onderzoekend en ontwerpend leren. (3-O leren)

https://www.youtube.com/watch?v=6AIKQ6aJLF8

Gijsje Beneder is op haar school bezig met het 3-O leren en gaat dit verder uitwerken.

De leerkrachten en kinderen krijgen de regie weer in eigen handen. In samenwerking met het bedrijfsleven en hogescholen gaan leerkrachten zelf aan de slag met het 3-O leren. Samen ontwerpen we lessen die aansluiten bij de interesses van de leerlingen. Bedrijfsbezoeken, gastlessen en workshops zijn hierin belangrijke elementen. Door alle partijen bij elkaar te brengen vindt er veel kennisoverdracht plaats en kunnen we op meerdere fronten van elkaar leren. Op dit moment is er al contact met de bedrijven ASML, Philips, Brainport en Fontys Hogescholen. Er is een test uitgevoerd in 2015 met meerdere ondernemers. Uitkomst: veel meerwaarde voor het onderwijs. We willen meer continuïteit genereren door een breed netwerk op te bouwen van scholen/ bedrijven die aansluiten bij de vraag en kerndoelen van de kinderen en leerkrachten.

http://www.brainport.nl/lp-technologiepact-3-0-leren

4. Sterk Netwerk

Het initiatief van Laura Mos is niet openbaar te bekijken, maar inspireert ons wel om buiten de muren van ons klaslokaal te kijken. Leraren kunnen volgens ons het beste van elkaar leren. En dit omschrijft Laura Mos ook in haar plan:

De scholen binnen deze stichting willen het onderwijs anders inrichten. Meer eigentijds, adaptief en echt denkend vanuit het kind. Groep 3 is hierbij een sleuteljaar. Veel van mijn collega’s zijn al aan het nadenken of uitproberen, maar we vinden overal het wiel opnieuw uit. Ik ervaar dat er behoefte is aan het delen van kennis en ervaring rondom thema’s als werken in hoeken in groep 3, aansluiting bij groep 2, het vastleggen van voortgang, thematisch werken, spelend leren of het opzetten van een groep 2/3. Ik wil effectieve innovatieve netwerkbijeenkomsten organiseren die aan deze behoefte voldoen zodat er samen gedeeld, geleerd en ontwikkeld kan worden. Want samen leren we meer, beter en sneller! Omdat ik ervaring heb met groep 1/2 en groep 3 en bij een evenementenbureau heb gewerkt, denk ik de juiste bagage te hebben om mensen samen te brengen, te inspireren en samen te laten leren en ontwikkelen. Ik wil dit eerst opzetten voor mijn collega’s binnen de stichting (circa 100 in de groepen 3 verspreid over 27 scholen) en dit later eventueel uitbouwen naar de groepen 4.

https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/author/laura-mos/

5. Kanban-Methode

Wina Veldkamp gaat in de klas aan de slag met de Kanban Methode.

Het woord ‘kanban’ is een samenvoeging van twee Japanse woorden. Het woord ‘kan’ wordt vertaald met  ’visueel’ en het woord ‘ban’ met ‘kaart of bord’. Men kan kanban dus vertalen met het visueel in kaart brengen van ontwikkelingen in een organisatie. Hieronder is dit nader omschreven.

Omdat we steeds meer aan blended-learning gaan doen, vind ik het lastig(er) worden om coöperatieve werkvormen te gebruiken. Door gebruik te maken van de Kanban-methode en door het visueel maken van de planning d.m.v. het Kanban-bord, creëer je (hopelijk) meer betrokken en gemotiveerde leerlingen, die verplicht worden tot samenwerken.

Bekijk dit initiatief op: https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/initiatief/kanban-in-de-klas/


Deze blog wordt mede mogelijk gemaakt door de Onderwijscoöperatie. De Onderwijscoöperatie is initiatiefnemer van het project: LerarenOntwikkelfonds. Elke leerkracht kan tijd en geld aanvragen om zijn onderwijs verder te ontwikkelen. Wil jij dit ook? Kijk dan op: http://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl

Laat een antwoord achter