Schaken saai? Niet met deze onderwijs.tools!


Schaken is goed voor de ontwikkeling, maar heeft vaak een stoffig imago. Dat schaken ook hip kan zijn laten deze tools zien!

Chessity

Steeds meer scholen beginnen met schoolschaak of willen dit graag doen. Schaken op school is allang niet meer iets voor alleen de plusklas. Leren scha- ken biedt álle kinderen veel voordelen.

In veel landen is schaken een onderdeel van het lesprogramma. Ook in Nederland stijgt het aantal scholen dat schoolschaak aanbiedt.

Kinderen vinden schaken leuk en leren met schaken spelenderwijs hun concentratie te verbeteren.
Ook andere educatieve waarden komen bij het

leren schaken aan bod, zoals het stimuleren van de creativiteit, het oplossen van problemen, het omgaan met fouten en tegenslagen en het ontwik- kelen van ruimtelijk inzicht. Schaken scherpt het denkvermogen.

Onderzoek geeft aan dat kinderen die leren scha- ken, beter gaan scoren op zowel rekenen als taal.

Chessity is de digitale lesmethode waarmee scholen het vak schaken heel eenvoudig kunnen opnemen in het lespakket.

21st-century skills ontwikkelen met schoolschaak
In het onderwijs van nu is veel aandacht voor 21st-century skills. Uit onderzoek blijkt echter dat veel leraren het lastig vinden om 21e-eeuwse vaardigheden in hun lessen in
te bedden. Traditionele lesmethoden en schoolvakken bieden hiervoor te weinig houvast. Door te kiezen voor schoolschaken met Chessity ontwikkelen kinderen de competenties die belangrijk zijn in de huidige kennis- en netwerksamenleving.

Schaken herbergt in zijn speci eke karakter een groot aantal van de 21ste-eeuwse vaardig- heden, waaronder kritisch denken, creativiteit, problemen oplossen en time-manage- ment.

Bovendien is het digitale lesmateriaal van Chessity zo ontwikkeld dat de leerlingen een breed palet aan 21st-century skills trainen. Zo is schoolschaak met Chessity een middel om gemakkelijk te werken aan 21st-century skills, dat past binnen het STEAM-onderwijs.

Ervaar het zelf – maak vandaag nog een afspraak

GRATIS SCHAAKWORKSHOP VOOR JE SCHOOL

Chessity biedt scholen een gratis schaakworkshop aan, die wordt ver- zorgd in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Schaakbond.

Deze schaakworkshop is geschikt voor groep 3 tot en met 8.

Tijdens deze demonstratieles gaan de leerlingen aan de slag met het programma en krijgt de school advies op maat over de beste manier om te beginnen met schoolschaken.

www.chessity.com

Bekijk hieronder de video’s over Chessity.

 

 

 

Team Talento

Wil je aan de slag met een echte schaaktrainer? Kijk dan eens op de website www.teamtalento.nl

In deze video leggen wij uit wat Team Talento nog meer te bieden heeft.

Instructievideo’s

Nog veel meer instructievideo’s vind je op deze website:

http://www.schaaktalent.nl/index.php/leren-schaken