Programmeer kits van Teach2Code: kant-en-klare lespakketten voor groep 1 t/m 8 en verder, toegespitst op het nieuwe vak Wetenschap & Technologie.


Teach2Code  biedt kant-en-klare programmeer lespakketten voor het gehele primaire onderwijs en zelfs het voortgezet onderwijs.  Van uitgebreide pakketten tot enkel de basisbenodigdheden voor het klassikaal opstarten van programmeerlessen. Elk lespakket bevat een lesmap gevuld met direct in te zetten lessen, uitleg en volledige ondersteuning voor de leraar. Elke les is gebaseerd op de doelen van het SLO en helpt leerlingen de 21e eeuwse vaardigheden te ontwikkelen en beoefenen.

Waarom coderen?

Ik kan een aantal redenen bedenken waarom het belangrijk is om als school te gaan kijken naar klassikaal coderen (ofwel programmeren). De eerste reden is dat coderen perfect aansluit op het vak Wetenschap & Technologie. Coderen dekt namelijk een groot aantal 21e eeuwse vaardigheden. Denk aan; creatief denken, onderzoeken, problemen oplossen, samenwerken, kritisch denken, communiceren en digitale geletterdheid.
Daarnaast verandert de technologie de manier waarop we denken, communiceren en werken in de nabije toekomst. Ik denk dat als we kinderen in een vroeg stadium laten kennismaken met programmeren, we ze helpen om bepaalde vaardigheden te ontwikkelen waar ze later profijt van hebben. Door kinderen in contact te laten komen met robotica zullen ze technologische veranderingen beter in context kunnen plaatsen. Bovendien zien bijna alle sectoren in Nederland volop kansen als het gaat om technologische ontwikkelingen. Programmeren is daarin de basis (bijna alles wordt aangestuurd door computertaal!) en het is voor ons als kenniseconomie belangrijk om continue in te spelen op deze nieuwe kansen.

Hoe te beginnen met coderen en het vak Wetenschap & Technologie?

 

Coderen lijkt misschien iets moeilijks. Ook kreeg ik in het contact die ik met leerkrachten heb gehad vaak terug: ‘Waar moet ik beginnen? Er is geen duidelijkheid en geen vast curriculum.’

Met het ontwikkelen van Teach2Code hebben we gekeken naar een aantal eisen. Het is voor ons heel belangrijk dat de leerkracht en leerlingen direct van start kunnen gaan. Daarnaast moet de basis van het coderen duidelijk terugkomen in ons curriculum. De basis van het coderen is namelijk “if this, than that: een code die door ons wordt geschreven waardoor de computer een bepaalde actie uitvoert indien van toepassing”. De computer is in ons curriculum een kleine robot, die de gemaakte code (ofwel reeks aan instructies) uitvoert op een spelenderwijze manier. Coderen of programmeren wordt kinderlijk eenvoudig door de lesmaterialen en lerarengidsen die we meeleveren bij de Teach2Code kits. De SLO doelen die op de lessen van toepassing zijn worden benoemd en vanaf groep 4 zijn de lessen zelfs volledig zelfstandig in te zetten. We hebben hier bewust voor gekozen zodat de leerling in zijn of haar vrije tijd aan de lessen kan werken. Zo hoeft u als leraar het vak Wetenschap & Technologie zo min mogelijk in te plannen in het toch al erg volle dagelijkse lesprogramma.

We hebben geprobeerd een uitstekend codeer curriculum neer te zetten en zijn dan ook erg trots op het resultaat. Wanneer u uw leerlingen de lessen zelfstandig laat maken, dan is er een logsheet die helpt bij het vastleggen welke lessen er al zijn uitgevoerd en afgerond. De leerling komt naar u toe om een goedkeuring voor de gemaakte les te krijgen. De lessen helpen u wanneer u geen extra tijd of les-ideeën hebt, of wanneer u en uw leerlingen de basis nog niet geheel kennen. Uiteindelijk zijn de mogelijkheden met de verschillende robots en lessen laagdrempelig en echt eindeloos uitdagend.

Laat een antwoord achter